VMware tilbyder tjenester til cloud computing og platformsvirtualisering, som giver virksomhedens erhvervskunder mulighed for at forbinde, administrere og automatisere deres digitale infrastrukturer. F?lgende erkl?ringer om beskyttelse af personlige oplysninger beskrev, hvordan personlige oplysninger kan indsamles, anvendes, deles og opbevares af de forskellige teams i VMware.r

Denne erkl?ring beskriver de personlige oplysninger, vi indsamler for at administrere vores virksomhed og relationer med kunder, g?ster og deltagere i arrangementer.

Denne erkl?ring omhandler, hvordan vi anvender cookies og lignende teknologier, n?r du interagerer med os via vores websteder.

Hvis du er bosiddende i Californien, beskriver denne erkl?ring dine rettigheder i forbindelse med beskyttelse af dine personlige oplysninger, og hvordan du kan ud?ve disse rettigheder.

Denne erkl?ring omhandler de personlige data, vi indsamler om kandidater i forbindelse med vores ans?ttelses- og rekrutteringsproces.

Denne erkl?ring omhandler de oplysninger, vi indsamler og bruger i forbindelse med vores kunders anvendelse af vores produkter og tjenester.

Dette bilag omhandler, hvilke typer oplysninger der indsamles om kundernes brugere og deres enheder via Workspace ONE UEM.

Ikrafttr?delsesdato: 1. juli, 2019

?

VMWARES ERKL?RING OM GLOBAL BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

VMware, Inc., som har hoveds?de i USA, samt dennes koncernselskaber, som er en del af Dell-koncernen ("VMware", "vi", "os" og "vores"), forpligter sig til at beskytte de personlige oplysninger, der tilh?rer de individer, som handler med f?rn?vnte, herunder websitebrugere, kunder, forretningspartnere, slutbrugere, arrangementsdeltagere og jobans?gere ("du/dig" og "din/dit/dine"). Denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer de forskellige m?der, hvorp? VMware indsamler, anvender og deler personlige oplysninger, n?r du:

 • Bes?ger, interagerer med eller anvender vores websites, profiler p? sociale medier, VMware-mobilapps (s?fremt de linker til dette dokument), onlineannoncer og markedsf?ringsmeddelelser (vores "onlineplatforme")
 • Bes?ger, interagerer med eller anvender vores arrangements-, salgs-, markedsf?rings- og ?vrige offlineaktiviteter (vores "offlineplatforme")
 • K?ber og bruger VMware-produkter og tjenester, herunder mobilapps, som er offentliggjort af en af vores erhvervskunder, f.eks. din arbejdsgiver (vores "tjenester").

N?r vi vil henvise til alle tre ovenst?ende, anvender vi betegnelsen "materialer".


Denne erkl?ring d?kker generelt ikke over de personlige oplysninger, som vi automatisk indsamler i forbindelse med din brug af VMware-tjenesterne. For yderligere oplysninger ang?ende oplysningerne VMware indsamler og bruger i forbindelse med leveringen af Tjenesterne, bedes du l?se Erkl?ringen for VMware-produkter og -tjenester.


I forbindelse med leveringen af specifikke materialer, kan VMware offentligg?re yderligere "just-in-time"-erkl?ringer eller yderligere oplysninger om vores dataindsamlings-, brugs- og delingspraksis. Disse erkl?ringer kan supplere denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger eller pr?cisere VMwares praksis for beskyttelse af personlige oplysninger under de givne omst?ndigheder, der er beskrevet, eller give dig yderligere valgmuligheder for, hvordan VMware behandler dine data.

Hvis du har sp?rgsm?l til denne erkl?ring, bedes du kontakte os p? privacy@vmware.com.

INDHOLD

"Personlige oplysninger" er oplysninger, som identificerer en person eller vedr?rer en identificerbar person. VMware og vores tredjepartstjenesteudbydere indsamler personlige oplysninger og ?vrige oplysninger fra forskellige kilder, der overordnet kan inddeles i f?lgende kategorier:

 • Oplysninger, som du videregiver til os via din interaktion med os og din brug af platformene
 • Oplysninger som vi automatisk indsamler fra dig i forbindelse med din brug af onlinematerialer (se VMwares erkl?ring om produkter og tjenester for oplysninger vi automatisk indsamler, i forbindelse med Tjenesterne)
 • Oplysninger fra tredjepartskilder og tilknyttede virksomheder

Vi kan kombinere oplysninger fra disse forskellige kilder for at opfylde de form?l, vi n?vner i denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 1. Oplysninger som vi indsamler fra dig

 2. Vi indsamler personlige oplysninger, n?r du giver os lov til det (herunder til vores tjenesteudbydere eller andre parter, som indsamler oplysningerne p? vegne af os). Eksempelvis indsamler vi personlige oplysninger n?r du bestiller, tilmelder dig til (eller bruger) eller anmoder om oplysninger om VMwares produkter, tjenester eller apps, abonnerer p? markedsf?ringsmeddelelser, supportanmodning, udfylder sp?rgeskemaer, giver produktfeedback eller tilmelder dig et VMware-arrangement eller webinar. Vi kan ogs? indsamle personlige oplysninger fra dig offline, f.eks. n?r du deltager i et af vores arrangementer, under telefonopkald med salgsrepr?sentanter, eller n?r du kontakter kundesupport.

  De personlige oplysninger som vi indsamler, kan omfatte kontaktoplysninger (s?som navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse), faglige oplysninger (s?som stilling eller afdeling), bruger-id'er og adgangskoder samt kontaktpr?ferencer. Vi indsamler ogs? oplysninger du v?lger at give os, n?r du anmoder om oplysninger eller udfylder eventuelle fritekstfelter i vores formularer (s?som ved tilmelding til arrangementer, produktfeedback eller anmodninger om sp?rgeskemaunders?gelser), eller typen af anmodning/kommunikation. Derudover kan vi indsamle personlige oplysninger fra dig fra vores beskedtavler, chatfunktioner, blogs og ?vrige tjenester eller platforme, hvor du kan sl? oplysninger og materialer op (herunder tredjepartstjenester og -platforme).

  N?r du k?ber VMware-produkter eller -tjenester, kan vi ogs? indsamle fakturerings- og transaktionsoplysninger.

 3. Oplysninger som vi automatisk indsamler

 4. VMware indsamler oplysninger via brugen af teknologier s?som cookies, pixel-tags, widgets, indlejrede URL'er, elektroniske kommunikationsprotokoller, knapper og v?rkt?jer i forbindelse med sine onlinematerialer. Typerne af teknologi der anvendes af VMware, kan ?ndre sig med tiden, efterh?nden som nye teknologier udvikles. Denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger og vores meddelelse om cookies, indeholder yderligere oplysninger om vores brug af cookies og andre lignende sporingsteknologier.


  Onlinematerialer:
  Vi indsamler automatisk visse oplysninger n?r du anvender, tilg?r eller interagerer med vores onlinematerialer, herunder vores onlineannoncer eller markedsf?ringsmeddelelser. Disse oplysninger afsl?rer ikke n?dvendigvis din identitet direkte, men kan indeholde unikke identifikationsnumre og ?vrige oplysninger om din elektroniske enhed, s?som hardwaremodel, operativsystemversion, webbrowser-software (s?som Firefox, Safari eller Internet Explorer), din IP-adresse/MAC-adresse/enheds-id, oplysninger om enhedsh?ndelser (nedbrud, systemaktivitet og hardwareindstillinger, browsersprog, dato og klokkesl?t for din anmodning og henvisende URL-adresse), overordnet geografisk placering (f.eks. p? lande- eller byniveau) og andre tekniske data, der unikt identificerer din browser. Vi kan ogs? indsamle oplysninger om, hvordan din enhed har interageret med vores onlinematerialer, herunder sider, som du har bes?gt, og andre statistiske oplysninger.


  VMware-tjenester:
  I forbindelse med din organisations udrulning af visse tjenester, kan VMware automatisk indsamle oplysninger i forbindelse med din brug af tjenesterne. L?s venligst VMwares erkl?ring om produkter og tjenester for yderligere oplysninger ang?ende de datatyper der indsamles og bruges, i forbindelse med VMwares levering af tjenesterne.

  Hvis du er en individuel bruger af VMware-tjenester, og du har brug for flere oplysninger om vores praksis for dataindsamlingspraksis for tjenester, der udrulles af din virksomhed, skal du kontakte din it-administrator.

 5. Oplysninger fra tredjepartskilder og tilknyttede virksomheder

 6. Fra tid til anden kan vi indhente oplysninger om dig fra tredjepartskilder, som tilladt i henhold til g?ldende lovgivning, fra steder s?som offentlige databaser, forhandlere og kanalpartnere, f?lles markedsf?ringspartnere og sociale medie-platforme eller andre offentligt tilg?ngelige oplysninger. Vi kan ogs? indhente oplysninger om dig fra vores tilknyttede virksomheder, herunder Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks og VirtuStream (”Dell-koncernen”) og, i det omfang de er involveret i salg og markedsf?ring af vores f?lles produkter og tjenesteydelser, deres udpegede partnere.

  Eksempler p? de oplysninger vi kan indhente fra andre kilder er: kontooplysninger, stillingsbetegnelse og offentlig ans?ttelsesprofil, service- og supportoplysninger, oplysninger om dine produkt- eller serviceinteresser eller -pr?ferencer, browsingvaner, sidevisningsoplysninger fra visse forretningspartnere, som vi samarbejder med om co-brandede tjenester eller f?lles produkter, samt kreditv?rdighedsoplysninger fra kreditoplysningsfirmaer. Vi kan anvende disse oplysninger i forbindelse med dine kontaktoplysninger, arbejdsrelaterede oplysninger og VMwares transaktionshistorik til de form?l, som angives i denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger, blandt andet til pr?cisering af vores optegnelser, for bedre forst?else af dig og dine pr?ferencer, relevant markedsf?ring og support samt opdagelse og forebyggelse af svindel.

VMware anvender de personlige oplysninger, som virksomheden indsamler, til f?lgende form?l (medmindre de er begr?nset af g?ldende lovgivning). Se Del III for yderligere oplysninger om, hvordan VMware deler personlige oplysninger.

Besvarelse af anmodninger/behandling af transaktioner:?VMware kan anvende personlige oplysninger til at besvare anmodninger fra dig eller levere oplysninger, som du har anmodet om. VMware kan ogs? anvende personlige oplysninger, herunder ?konomiske oplysninger, betalingskortoplysninger og betalingsoplysninger, til at behandle dine transaktioner.

Udf?re leveringen af tjenesten og kontoadministration: VMware kan bruge personlige oplysninger, for at levere tjenesterne til dig, administrere din konto og kommunikere med dig omkring brugen af vores tjenester. Dette kan omfatte administration af produktdownloads, opdateringer og programrettelser, support og anbefalinger og ?vrig administrativ eller kontorelateret kommunikation, herunder produktbem?rkninger. VMware vil ogs? bruge personlige oplysninger, for at gennemf?re leveringen af tjenesterne, og dette kan omfatte ret til sporing, bekr?ftelse af overholdelse, kontrolleret adgang til tjenesten og vedligeholdelse af sikkerheds- og operationel integritet for VMwares IT-infrastruktur og vores tjenester. L?s VMwares erkl?ring om produkter og tjenester for oplysninger ang?ende de informationer som VMware indsamler, i forbindelse med din brug af tjenesterne samt for at kunne drive tjenesten.

Udf?re og evaluere brugen af onlinematerialer: VMware kan anvende dine personlige oplysninger til at levere onlinematerialerne til dig, gennemf?re din brug heraf (navigation og loginproces, opbevaring af oplysninger imellem bes?g og for?gelse af sikkerheden), forbedre kvaliteten, evaluere sidernes svarhastighed og fastsl? indhold.

Forbedring af materialerne:?VMware anvender dine personlige oplysninger og andre data vi har indsamlet fra dig, til bedre at forst? af vores kunder, brugere og hjemmesidebrugere samt den m?de, hvorp? de benytter og interagerer med onlinematerialerne, herunder deres brugeroplevelse. VMware anvender disse oplysninger til at levere en brugertilpasset oplevelse, implementere dine pr?ferencer, forbedre kvaliteten og p?lideligheden, diagnosticere problemer med og forbedre brugen af materialerne og de relaterede brugeroplevelser samt at fremstille anbefalinger.

Pr?cisering af vores fortegnelser: Vi m? anvende de personlige oplysninger, vi modtager fra dig eller tredjeparter, til bedre at forst? dine pr?ferencer og/eller opretholde og forbedre n?jagtigheden af vores oplysninger om dig.

Yde kundeservice: VMware bruger personlige oplysninger og andre data VMware indsamler fra dig, i forbindelse med andre data vi opbevarer, for at levere kundeservice til dig, i forbindelse med vores materialer.

Anbefalinger: VMware m? anvende personlige oplysninger til at offentligg?re anbefalinger om onlineplatformene. F?r vi offentligg?r en udtalelse, beder vi dig om samtykke til at bruge dit navn og din udtalelse. Du kan til enhver tid bede om at f? din anbefaling opdateret eller slettet ved at anmode herom ved at oplyse navn, anbefalingssted og kontaktoplysninger.

Markedsf?ring: VMware anvender oplysninger modtaget fra dig, dine interaktioner med VMware og onlinematerialer samt fra tredjeparter, til at levere markedsf?rings- og annoncemateriale, m?lrettede og brugerrelevante annoncer og markedsf?ring til dig, samt til at vurdere effektiviteten af vores markedsf?ring og reklamekampagner, og for at positionere og promovere vores produkter og tjenester. Vores markedsf?ring udf?res i overensstemmelse med b?de dine annoncerings-/markedsf?ringspr?ferencer og g?ldende lovgivning.

Sikkerhed: VMware m? anvende personlige oplysninger til at bidrage til overv?gning, forebyggelse og registrering af svindel, ?get sikkerhed, overv?gning og verificering af identitet og adgangstilladelse og bek?mpelse af spam, malware og sikkerhedsrisici.

Kvalitetskontrol og undervisning: VMware m? anvende eller f? adgang til personlige oplysninger til kvalitetskontrol i forbindelse med onlineplatformene og undervisning af medarbejdere.

Tredjeparters sociale netv?rk:?VMware m? anvende personlige oplysninger til at interagere med dig p? tredjeparters sociale netv?rk (i henhold til netv?rkets brugsbetingelser).

Konferencer og arrangementer: VMware og vores samarbejdspartnere m? anvende personlige oplysninger til at fremsende materiale om vores eller samarbejdspartneres arrangementer. VMware kan kontakte dig efter et arrangement med henblik p? relaterede produkter og tjenester, og vi deler muligvis oplysninger om din deltagelse med din virksomhed og vores konferencesponsorer og -partnere, s?fremt vi er juridisk berettiget til det. Hvis en samarbejdspartner eller konferencesponsor direkte anmoder om dine personlige oplysninger ved en stand, eller i forbindelse med en pr?sentation, videregives dine personlige oplysninger kun i overensstemmelse med deres praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du l?ser disse samarbejdspartneres og sponsorers praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.

Levering af onlinef?llesskaber og blogs:?Vi kan anvende personlige oplysninger og ?vrige oplysninger, som du har afgivet p? et af vores fora, i en chat, blog eller anden tjeneste eller platform, hvor du kan offentligg?re oplysninger og materiale med det form?l at give dig og dine kunder et forum til at diskutere VMwares materialer, besvare dine anmodninger, yde support, forbedre materialer eller andre form?l oplyst i denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger. Eventuelle oplysninger der videregives i disse fora, bliver offentlige oplysninger og kan derfor vises p? offentlige m?der, f.eks. gennem s?gemaskiner eller andre offentligt tilg?ngelige platforme, og de kan blive "crawlet" eller blive s?gt efter af tredjeparter. De kan ogs? l?ses, indsamles eller bruges af andre brugere til at sende dig uopfordrede meddelelser. L?g ikke oplysninger op, som du ikke ?nsker at videregive til offentligheden som helhed.

Uddannelse og undervisning: Hvis du tilmelder dig et VMware-certificeringskursus eller seminar, anvender VMware dine personlige oplysninger til at lette leveringen af f?rn?vnte. I det omfang, din virksomhed har betalt for dit certificeringskursus eller seminar, kan VMware oplyse din certificeringsstatus til din virksomhed efter at have meddelt dig herom.

Beskyttelse af vores medarbejdere og ejendom: VMware m? anvende personlige oplysninger efter behov til at v?rne om vores medarbejderes, bes?gendes og ejendoms helbred og sikkerhed og ?vrige rettigheder. Hvis du bes?ger et af disse steder, bliver du muligvis fotograferet eller filmet som del af opretholdelsen af sikkerheden for s?danne steder.

Andre legitime forretningsform?l: Vi kan anvende dine personlige oplysninger, s?fremt det er n?dvendigt i forbindelse med andre legitime form?l, s?som beskyttelse af VMwares fortrolige og ejerskabsm?ssige oplysninger.

Vi s?rger for, at dine personlige oplysninger kun er tilg?ngelige for dem, der virkelig har brug for dem til at udf?re deres opgaver og arbejdsfunktioner, og de tredjeparter, der har et legitimt form?l til at f? adgang til dem. Vi kan dele personlige oplysninger om dig med en tredjepart under f?lgende omst?ndigheder.

 • Tjenesteudbydere Vi kan dele dine oplysninger med tredjeparter, s?som leverand?rer, konsulenter, agenter og andre serviceudbydere, der arbejder p? vegne af os. Eksempler herp? er leverand?rer og serviceudbydere, der hj?lper med markedsf?ring, fakturering, behandling af kreditkortbetalinger, dataanalyse og -forst?else, teknisk support og kundeservice. Medmindre andet er beskrevet i denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger, eller i en af vores andre lignende erkl?ringer, deler, s?lger, udlejer eller handler vi ikke med nogen som helst af dine personlige oplysninger med tredjeparter til deres egne salgsfremmende form?l.

 • Forretningspartnere: Vi kan give dine oplysninger til vores kanalpartnere, s?som distribut?rer og forhandlere, for at h?ndtere produkt- og oplysningsanmodninger, for effektivt at levere ensrettet support og for at give kunder og potentielle kunder oplysninger om VMware og dets produkter og tjenester. Fra tid til anden kan VMware deltage i f?llessalg eller -produktpromoveringer med udvalgte forretningspartnere. Hvis du k?ber eller specifikt udtrykker interesse for et f?llestilbudt produkt, reklame eller tjeneste, kan vi dele relevante personlige oplysninger med disse partnere.

  V?r opm?rksom p?, at VMware ikke kontrollerer vores forretningspartneres brug af s?danne oplysninger. Vores partnere er ansvarlige for at styre deres egen brug af de personlige oplysninger, der indsamles under disse omst?ndigheder, herunder information om, hvordan de anvender dine personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du gennemg?r de relevante partneres erkl?ringer om beskyttelse af personlige oplysninger for at l?se mere om deres h?ndtering af dine personlige oplysninger.

 • VMwares s?sterselskaber og Dell-koncernen: Vi kan dele dine personlige oplysninger med vores moderselskaber, datterselskaber og/eller s?sterselskaber (herunder Dell-familien). Disse oplysninger kan deles og bruges til at levere tjenester og yde support, komme med anbefalinger til optimering af produkt- og servicebrug, oplyse kunder og potentielle kunder om udvalget af tilg?ngelige produkter og tjenester og til de form?l, der ellers er beskrevet i denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 • Vitale interesser: Vi kan udlevere oplysninger, hvor vi finder det n?dvendigt for at beskytte en hvilken som helst persons vitale interesser.

 • Overholdelse af love eller enhver kompetent retsh?ndh?vende myndighed, tilsynsmyndighed, statslig myndighed, domstol eller tredjepart:: Vi m? videregive personlige oplysninger, hvis vi mener, at det er n?dvendigt eller p?kr?vet 1) i henhold til g?ldende lovgivning eller bestemmelser for at overholde retslige procedurer eller regeringsanmodninger (herunder p? anmodning fra offentlige myndigheder om at overholde ligestillingslove, nationale sikkerheds- eller retsh?ndh?velseskrav), eller 2) for at ud?ve, fastl?gge eller forsvare vores juridiske rettigheder.

 • Forretningsoverf?rsler: Vi kan dele eller overf?re dine oplysninger i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusion, salg af virksomhedsaktiver, finansiering, opk?b, opl?sning, virksomhedsreorganisering eller lignende begivenhed. Vi underretter enhver k?ber om, at dine oplysninger kun m? anvendes i overensstemmelse med denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 • Med dit samtykke: Vi m? videregive dine personlige oplysninger til et hvilket som helst form?l med dit samtykke.

Personlige oplysninger, herunder personlige oplysninger indsamlet i det Europ?iske ?konomiske Samarbejdsomr?de (E?S) eller Schweiz kan overf?res, opbevares og behandles af os og vores tjenesteudbydere, partnere og datterselskaber i USA og eventuelt andre lande, hvis databeskyttelseslovgivninger kan v?re anderledes end lovgivningen i dit land, til f.eks. Canada, Filippinerne, Singapore, Indien, Australien og Israel. Nogle af disse lande anses ikke for at v?re "tilstr?kkelige" af Europa-Kommissionen. Vi beskytter dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger, uanset hvor de behandles. Vi vil tr?ffe passende kontraktm?ssige foranstaltninger eller andre foranstaltninger for at beskytte de relevante personlige oplysninger i overensstemmelse med g?ldende love. Disse foranstaltninger omfatter anvendelse af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overf?rsel af personlige oplysninger fra vores koncernselskaber i E?S til vores andre koncernselskaber. Vores standardkontraktbestemmelser kan leveres efter anmodning. Vi har implementeret tilsvarende passende sikkerhedsforanstaltninger med vores serviceudbydere, partnere og datterselskaber. I henhold til VMwares rolle som behandler af kundesamtykker, vil vores bindende virksomhedsregler g?lder for enhver overf?rsel af personlige oplysninger.

VMware opretholder (og kr?ver, at VMwares serviceudbydere skal opretholde) passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for beskyttelse af sikkerheden og fortroligheden af alle de personlige oplysninger, der behandles af os. Eksempelvis bruger VMware fysisk adgangskontrol, kryptering, internetfirewalls, registrering af indtr?ngen og netv?rksoverv?gning, afh?ngigt af oplysningernes art og omfanget af behandlingen. VMware-medarbejdere, som har adgang til personlige oplysninger, er forpligtede til at holde disse oplysninger fortrolige. Der er dog ingen sikkerhedsprocedurer eller -protokoller, der kan garanteres at v?re 100 % sikre, s? vi opfordrer dig til at passe p?, n?r du videregiver personlige oplysninger online, og bruge tilg?ngelige v?rkt?jer, som f.eks. internetfirewalls, antivirus og antispionage-software og lignende teknologier til at beskytte dig selv online.

Retten til at f? rettet eller opdateret dine oplysninger: Hvis du gerne vil rette eller opdatere dine personlige oplysninger, som du har videregivet til os, skal du logge p??myvmware.com?og opdatere din profil.

?

Markedsf?ringskommunikation: Du kan frav?lge markedsf?ringskommunikation fra VMware ved at g? til VMwares abonnementscenter?og afmelde dig. Du kan ogs? frav?lge at modtage noget fra os ved at klikke p? "frameld" i enhver marketing-e-mail, som vi sender dig, eller ved at udfylde kontaktformularen vedr?rende beskyttelse af personlige oplysninger.

?

Hvis du er bosiddende i visse omr?der (som f.eks. Det Europ?iske ?konomiske Samarbejdsomr?de), har du ret til at ud?ve visse rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilg?ngelige for dig i henhold til g?ldende lovgivning. Vi behandler din anmodning i overensstemmelse med g?ldende databeskyttelseslovgivning. Det er muligt, at vi kan v?re n?dt til at opbevare visse oplysninger til arkiveringsform?l og/eller for at gennemf?re transaktioner, som du begyndte forud for anmodningen om sletning.

?

 • Retten til at tilbageholde eller tilbagetr?kke samtykke: Vi kan v?re afh?ngige af dit samtykke for at behandle visse personlige oplysninger. P? de g?ldende steder, hvor vi er afh?ngige af f?rn?vnte, har du ret til at afvise at give samtykke eller til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Dette p?virker ikke behandlingens lovlighed, der udf?res p? baggrund af et samtykke, inden det blev trukket tilbage.
 • Retten til dataadgang og/eller databev?gelighed: Du har muligvis ret til at f? adgang til de personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, og i enkelte tilf?lde f? dem udleveret med henblik p? at give en anden udbyder adgang til oplysningerne.
 • Retten til sletning: Under visse omst?ndigheder kan du have ret til at f? slettet personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig (eksempelvis hvis de ikke l?ngere er n?dvendige til det form?l, som de oprindeligt blev indsamlet til).
 • Retten til at g?re indsigelser mod behandling: Du kan have ret til at anmode om, at VMware stopper med at behandle dine personlige oplysninger og/eller stopper med at sende dig markedsf?ringskommunikation.
 • Retten til berigtigelse: Du har muligvis ret til at kr?ve, at vi retter eventuelle un?jagtige eller ufuldst?ndige personlige oplysninger.
 • Retten til at begr?nse behandlingen: Du kan have ret til at anmode om, at vi begr?nser behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omst?ndigheder (f.eks. hvor du mener, at de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig, ikke er korrekte eller opbevares ulovligt).
 • Retten til at klage til de lokale myndigheder for databeskyttelse: Du har muligvis ret til at indgive en klage til dine nationale myndigheder for databeskyttelse eller tilsvarende tilsynsorgan.

?

Hvis du ?nsker at benytte dig af dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger, skal du udfylde kontaktformularen vedr?rende beskyttelse af personlige oplysninger, s? vi kan behandle din anmodning i henhold til g?ldende lov. For at beskytte din personlige oplysninger og sikkerhed, kan vi v?re n?dt til at bekr?fte din identitet, f?r vi kan im?dekomme anmodningen.


Hvis du vil vide mere om dine rettigheder som bosiddende i Californien, kan du gennemse VMwares Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for Californien.

?

Rettigheder og valg, hvor VMware agerer som databehandler: Visse VMware-tjenester kan bruges af vores kunder, til at indsamle personlige oplysninger omkring dig. I s?danne tilf?lde behandler vi udelukkende s?danne personlige oplysninger p? vegne af vores kunder, og enhver der ?nsker at ud?ve deres rettigheder, b?r f?rst henvende sig til vores kunde (den dataansvarlige).

?

Vores juridiske grundlag for at indsamle og anvende ovenst?ende personlige oplysninger, afh?nger af de p?g?ldende oplysninger, konteksten de indsamles i, og form?lene de anvendes til.

?

Normalt indsamler vi dog kun personlige oplysninger fra dig med dit samtykke, s?fremt vi skal bruge dem til at opfylde en aftaleforpligtelse over for dig, eller s?fremt behandlingen af oplysningerne er i vores legitime interesse og ikke tilsides?ttes af dine databeskyttelsesm?ssige interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, eller hvor vi har dit samtykke til at behandle omtalte oplysninger. I nogle meget sj?ldne tilf?lde, har vi muligvis ogs? en juridisk forpligtelse til at indsamle personlige oplysninger fra dig, eller kan have brug for de personlige oplysninger til at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser.

?

S?fremt vi beder dig videregive dine personlige oplysninger for at overholde et lovkrav eller opfylde en aftaleforpligtelse over for dig, pr?ciserer vi dette p? et relevant tidspunkt, og informerer dig om brugen af dine personlige oplysninger er obligatorisk eller ej (samt de mulige konsekvenser, s?fremt du ikke videregiver dine personlige oplysninger).

?

S?fremt vi indsamler og anvender dine personlige oplysninger i henhold til vores legitime interesser (eller en tredjeparts legitime interesser), s?rger vi ligeledes for, p? et relevant tidspunkt, at pr?cisere for dig, hvad disse legitime interesser er.

?

Hvis du har sp?rgsm?l vedr?rende vores juridiske grundlag for at indsamle og anvende dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os ved hj?lp af oplysningerne under "S?dan kontakter du os" nedenfor.

?

Hvor l?nge opbevarer vi dine oplysninger Vi opbevarer de personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, hvor vi har et berettiget forretningsm?ssigt behov for det, og/eller s? l?nge det er n?dvendigt for at opfylde de form?l, der er beskrevet i denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger, medmindre en l?ngere opbevaringsperiode er p?kr?vet eller tilladt i henhold til loven (s?som til skattem?ssige, juridiske, regnskabsm?ssige eller andre form?l). Du kan til enhver tid anmode om, at dine personlige oplysninger slettes (se afsnittet "Dine rettigheder vedr?rende personlige oplysninger" for yderligere oplysninger), og vi vil tage stilling til din anmodning i overensstemmelse med g?ldende love.

?

N?r vi ikke har nogen berettigede forretningsm?ssige behov for at behandle dine personlige oplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er muligt (eksempelvis fordi dine personlige oplysninger er gemt i backuparkiver), s? gemmer vi dine personlige oplysninger sikkert og isolerer dem fra enhver videre behandling, indtil det er muligt at slette dem.

?

B?rn: Vores materialer henvender sig ikke til personer under 16 ?r. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra s?danne personer. Hvis du bliver opm?rksom p?, at et barn har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os p??privacy@vmware.com. Hvis vi bliver opm?rksomme p?, at et barn under 14 ?r har givet os personlige oplysninger, vil vi tr?ffe foranstaltninger til, at s?danne oplysninger slettes.

?

Automatiseret beslutningstagning: Vi anvender per definition ingen udelukkende automatiserede beslutningstagningsl?sninger, der resulterer i, at der tr?ffes beslutninger herfra (herunder profilering), som p?virker dig juridisk eller p? anden v?sentlig vis. Automatiserede beslutninger betyder beslutninger, der vedr?rer dig, og som er truffet elektronisk p? baggrund af eksempelvis softwarealgoritmer uden menneskelig kontrol. Hvis du skal underl?gges en automatiseret beslutningstagning, pr?ciserer vi dette f?rst, og du har ret til at anf?gte beslutningen, give udtryk for dit reelle synspunkt og kr?ve en menneskelig gennemgang af beslutningen.

?

Eksterne links og de sociale mediers funktioner: Vores materialer kan indeholde links til eller muligheden for at oprette forbindelse til tredjeparters websites, tjenester, sociale netv?rk, applikationer eller funktioner p? de sociale medier, s?som "del"- eller "synes godt om"-knapper. Ved at bes?ge disse hjemmesider, eller ved at klikke p? disse links, m? den p?g?ldende tredjepart indsamle personlige oplysninger om dig. Derudover er de personlige oplysninger, du v?lger at videregive til disse tredjeparter, ikke omfattet af denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer til, at du gennemg?r de relevante tredjeparters erkl?ringer om beskyttelse af personlige oplysninger samt deres brugsbetingelser, f?r du interagerer med dem eller videregiver personlige oplysninger til dem, for at forst?, hvordan de indsamler og anvender disse. VMware kontrollerer ikke disse tredjeparters praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, ligesom vi heller ikke godkender eller oplyser om deres hjemmesider, tjenester, sociale netv?rk eller applikationer.

?

Do Not Track (spor ikke): Nogle internetbrowsere, s?som Internet Explorer, Firefox og Safari, indeholder muligheden for at sende "Do Not Track"-signaler ("DNT"). Da der ikke er vedtaget ensartede standarder for DNT-signaler, behandler eller reagerer vores onlinematerialer for ?jeblikket ikke p? DNT-signaler. VMware tager beskyttelsen af personlige oplysninger og dine valg alvorligt, og bestr?ber sig p? fortsat at overv?ge udviklingen af DNT-browserteknologi og implementeringen af en standard. For at l?se mere om DNT, kan du l?se f?lgende?"Alt om Do Not Track".

?

?ndringer i denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger VMware gennemg?r og opdaterer regelm?ssigt denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger p? baggrund af juridiske, tekniske og forretningsm?ssige udviklinger. N?r vi opdaterer denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger, anf?rer vi datoen for den seneste revision ovenfor. Hvis vi foretager v?sentlige ?ndringer til denne privatlivserkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi tr?ffe passende foranstaltninger for at informere dig p? en m?de, der er i overensstemmelse med betydningen af de ?ndringer vi foretager, og som er i overensstemmelse med g?ldende lovgivning. Vi opfordrer dig til at gennemg? denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger ofte for at holde dig informeret om, hvordan VMware beskytter dine oplysninger.

Hvis du har sp?rgsm?l vedr?rende denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du skrive til os p??privacy@vmware.com?eller via almindelig post til: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.

操逼网站